Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Faturası Sorgulama

Su faturanızı mı kaybettiniz? Ödeme günü geçiyor diye mi korkuyorsunuz? Hiç üzülmeyin. Su faturası sorgulama hizmetimiz ile güncel su faturası tutarınızı hemen öğrenebilirsiniz.

Sorgulama yapmak için web sitemize girebilirsiniz. Ya da cep telefonu tablet veya bilgisayarınıza indireceğiniz uygulamalarımızı kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz edin sorun değil. Çünkü hepsinde aynı şekilde fatura sorgulama bölümü bulunmaktadır.

Fatura sorgulama bölümüne gelin. Suyu seçin. Hangi hizmet sağlayıcıyı kullanıyorsanız onun da adını seçin. Abone numaranızı yazın. Su faturası sorgulama işleminiz hemen yapılarak güncel su faturası borcunuz hemen ekrana gelecektir. Ayrıca aklınıza takılan geçmiş faturalarınızı da görüntüleyebilirsiniz. Yine aldığınız diğer hizmetlerin (elektrik, TV, ADSL, İnternet, doğal gaz gibi) faturalarını da sorgulayabilirsiniz.

Su faturası sorgulama hizmetimiz size yardımcı olmak için dileğiniz anda, dilediğiniz yerde hep yanınızda.

Yeşim