Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Sorgulama

Telefondan Sorgula sorgulama servisimiz zaten telaş içinde geçirdiğimiz günlük yaşamınızdaki uğraştırıcı, zaman alıcı, küçük sorunları bertaraf etmek için hizmetinize sunulmuştur. Sizi arayan bilinmeyen bir numarayı, isimden numarayı veya güncel fatura borcunuzu sorgulama işleminiz için servisimizi çok rahat kullanabilirsiniz. Ne zaman ve nerede sorgulama yapmanız gerekeceğini bilemezsiniz o yüzden servisimizi kullanırken oturduğunuz şehir ya da hangi operatör abonesi olduğunuz hiç fark etmez. Günün ya da saatin ne olduğu da öyle.

Hizmetlerimize ulaşabilmek için telefon, bilgisayar ya da tabletiniz olması yeterli. Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone veri tabanlarını kullanan Telefondan Sorgula sorgulama servisimiz size en güncel bilgileri en çabuk şekilde sunar. Ayrıca sorgulama yaparken kişisel bilgilerinizi güven altında tutar. Kişisel bilgilerinizin güvende olması demek telefon rehberinizin dolayısıyla sizin ve tanıdıklarınızın bilgilerinizin izniniz olmadan kopyalanıp paylaşılamayacağıdır. Ancak sanal ortamda birçok korsan sorgulama servisinin bulunduğunu ve bunlardan korunmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Servisin yasal mı korsan mı olduğunu anlamak için BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) lisansına bakınız. Lisans taşıyorsa yasaldır. Telefondan Sorgula BTK RH018 rehberlik hizmetleri lisansıyla size aradığınız güvenliği sunmaktadır.

Çağın getirdiği olanakların en yararlılarından biri olan sorgulama servisimizi kullanın, rahatlığa yelken açın.

Yeşim