Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama

Numaradan isim sorgulama servisimizle belki büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamayacağınızı ya dayaşamayı çok istediğiniz o sahil kasabasına taşınıp taşınamayacağınızı söyleyemeyebiliriz ama sizi arayan numaranın sahibini söyleyebiliriz. Çünkü bilinmeyen numaraları sorgulamanız için dev bir veri tabanı, güçlü alt bir yapı ve işinin uzmanı çalışanlarımızla yanınızdayız.

Numara kime ait bulmak için İnternette farklı yöntemler önerilse de bunlar verimsiz, zaman çalıcı çabalar olmaktan öteye geçememektedirler. Bilgi teknolojileri servisimiz size en kolay ve garantili yolu sunmaktadır.

Numaradan isim sorgulama işlemi çözüm ortaklarımız olan Turkcell, Vodafone, Türk Telekom sabit ve Türk Telekom mobil operatörlerinin veri tabanlarında gerçekleştirilmekte ve abone bunlardan birine kayıtlıysa hemen bulunmaktadır.

Üstelik servisimizde numaradan isim sorgulama yapmak için sadece tek bir yol bulunmamaktadır. Arzunuza göre web sitemizi, bilgisayar, tablet ya da cep telefonuna indireceğiniz uygulamalarımızı kullanabilir SMS ile sorgulayabilir veya telefon hattımızdan arayarak müşteri danışmanlarımızla konuşabilirsiniz. Bunun yanın sıra adını ve hangi şehirde yaşadığını bildiğiniz kişilerin numaralarını da bulabilir ya da güncel fatura borcu tutarlarınızı öğrenebilirsiniz.

Numaradan isim sorgulama servisimiz Telefondan Sorgula ne zaman ihtiyacınız olursa o zaman orada.

Yeşim