Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama Türk Telekom

Size belki üstünüze en yakışan kıyafeti öneremeyiz ama numaradan isim sorgulama Türk Telekom  hizmetimizi önerebiliriz. Neden mi? Çünkü sizi arayan tanımadığınız Türk Telekom numarasını o anda bulabilirsiniz.

Türk Telekom Türkiye’nin en büyük operatörlerindendir ve abone sayısı çok fazladır. Biz iş ortağımız olan Türk Telekom'un veri tabanını size sunarak aradığınız aboneyi kolayca bulmanızı sağlıyoruz.

Numaradan isim sorgulama Türk Telekom işlemini SMS ile yapabilirsiniz, uygulamalarımızı indirebilir ya da telefonumuzu arayabilirsiniz, mobil ödeme sistemimizi kullanabilirsiniz.

Her daim yanınızda olan numara sorgulama hizmetimizin ayrıca diğer operatörler için de hizmet verdiği de aklınızda bulunsun. Sorgulama işlemlerinizi faturalarınız için de yapabilirsiniz.

Şimdi hemen numaradan isim sorgulama Türk Telekom hizmetimizi kullanın, ne kadar hızlı ve doğru olduğunu görün, emin olun diğer sorgulamalarınız için de vazgeçemeyeceksiniz.

 

Yeşim