Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama Türk Telekom

Günümüzde birden çok telefon operatörü var. Kişilerin de genellikle biri iş biri kişisel olmak üzere birden çok hattı var. Hatlar da genellikle birbirinden farklı operatörlere ait. Örneğin biri Türk Telekom mobil diğeri Turkcell gibi. Telefonumuzda bilinmeyen bir numara belirdiğinde bu belki de arkadaşımızın diğer hattı ve bunu bilmediğimiz için açamıyoruz. O zaman numaradan isim sorgulama yaparak hemen gerçeği bulabiliriz. Arayan Türk Telekom numarasıysa, numaradan isim sorgulama Türk Telekom yapabilir ve arayan kim hemen öğrenebilirsiniz.

Numaradan isim sorgulama Türk Telekom hem mobil hem sabit Türk Telekom numaraları için yapılabilir. Bunun için uygulamamızı indirebilir ve son derece pratik bir sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama yapmak için hafta içi ya da belli saatler arası olmasına gerek yok, 7/24 servisimiz kullanımınıza amadedir.

Numaradan isim sorgulama Türk Telekom şimdiye kadar denediğiniz tüm sorgulama servislerinden daha güvenilir ve sağlam, deneyin.

Yeşim