Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama Nasıl Yapılır?

Numaradan isim sorgulama nasıl yapılır diye düşünüp bunun oldukça karışık bir işlem olduğuna karar veren çok kişi bulunmakta. Oysa omlet yapmaktan, çamaşır yıkamaktan, sınavlara çalışmaktan hatta markete gidip alışveriş yapmaktan daha kolay. Çünkü Telefondan Sorgula rehberlik hizmetleri servisimiz bunu sizin için çok kolaylaştırdı. Aynı zamanda güvenli kıldı.

Servisimizin hem web sitesinden hem telefon hattından birbirinden pratik şekilde sorgulama yapabilirsiniz. Eğer web sitemizi kullanacaksanız ilk sayfada numaradan isim sorgulama yazan bölüme girin, sorgulayacağınız numarayı yazdıktan sonra sorgulamayı tıklayın. Telefonumuzu arayarak numara kime ait bulmak isterseniz operatörlerimize numarayı söyleyin hemen aboneyi bulsunlar ve isterseniz bağlasınlar. İşlemlerinizde mobil ödeme kolaylığı da olduğunu söylemiş miydik?

Numaradan isim sorgulama nasıl yapılır artık bir soru değil cevap; çünkü numaradan isim sorgulama Telefondan Sorgula’da yapılır.

 

Yeşim