Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama App

Numaradan isim sorgulama App yaşamınızı nasıl kolaylaştırır? Gece gündüz tanımadığınız numaralar tarafından mı aranıyorsunuz? Toplantıda, romantik anlarınızda ya da uyuduğunuz sırada açamadığınız çağrılar bilinmeyen numaralarla mı dolup taşıyor? Kızmakta çok haklısınız biliyoruz ama sakin olun. Çünkü numaradan isim sorgulama App ile bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu tek tek tespit ediyor ve size rahat bir nefes aldırıyoruz.

Apple Store’un en güvenilir uygulamaların yer aldığı mağazalardan biri olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama belki en güvenli numara sorgulama programlarından biri olan Telefondan Sorgula’nın App’da yer aldığını bilmiyorsunuzdur.

Telefon, tablet ya da bilgisayarınıza sorunsuzca ve ücretsiz indirebileceğiniz uygulamamız size çok geniş bir veri tabanı sunmaktadır. Nasıl mı? Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone veri tabanları ile çalışarak. Ayrıca bilgilerinizin korunacağı güvencesi ve mobil ödeme hizmetimizi de katma değer olarak sunmak isteriz.

Numaradan isim sorgulama App dışında Google Play Store’da da aynı donanımla hizmetinizde.

Yeşim