Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Bulma

İşte koşuştur, evde koşuştur, çocuklar için koşuştur, aile büyükleri için koşuştur, arkadaşlar için koşuştur derken bir de numaradan isim bulma çabaları sizi yormasın. Forumlara girip danışmaya, eşe dosta sormaya, İnternette sonu gelmeyen araştırmalar yapmaya son verebilirsiniz.Telefondan Sorgula servisimiz artık sizlerle. Operatör veya şehir sınırı olmaksızın numara sorgulama yapabilir, rahatınızı bozmadan numara kime ait bulabilirsiniz.

Tam numara sorgulamayı bitirdiniz, markete gideceksiniz, o anda aklınıza elektrik faturasının gelip gelmediği, yatırıp yatırmadığınız mı takıldı? Sakin olun, onu da hemen çözebilirsiniz. Çünkü uygulamamızla elektrik, su, doğal gaz, telefon, ADSL, İnternet, TV, ADSL güncel fatura tutarlarınızı da sorgulayabilirsiniz. Uygulamaları seviyorum diyorsanız IOS ya da Android için olan uygulamalarımızı telefon, tablet ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İnternetten kullanırım derseniz web sitemizdeki sorgulama alanına numarayı yazıp kullanabilir, SMS ile sorgulama yapabilirsiniz. Telefondan Sorgula numara bulma ve fatura sorgulama işlemlerini keyifle yapabileceğiniz bir servis olup, ayrıca isimden numara da bulabilirsiniz.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) lisanslı numaradan isim bulma hizmetimiz hep hazır, hep güvenilir, hep kolay.

Yeşim