Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama

Bilinmeyen numaralar tarafından arandıkça numara sorgulama işlemi de neredeyse her gün yapmamız gereken bir iş haline geldi. Ancak genellikle uzun uzun uğraşılıp sonuca ulaşılamaması nedeniyle bezdirici bir etki de yapmaktadır. Numara sorgulama işlemini zaman harcamadan, gereğinden fazla ücret ödemeden ve en doğru sonuca ulaşarak mı yapmak istiyorsunuz? Telefondan Sorgula bu isteklerinizi tümüyle karşılamak üzere tasarlanmış bir servistir. Alt yapısıyla, çözüm ortakları olan Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabitin güncel veri tabanlarıyla, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) rehberlik hizmetleri lisansıyla sorgulama servisleri içinde en güvenilir ve hızlı hizmeti sağlamaktadır. Üstelik bilinmeyen numaralar hizmetimizi 365 gün dilediğiniz saatte kullanabilirsiniz.

Numara sorgulama yapmak için kafa karıştırmayan, temiz ve net bir web sitesi ve aynı şekilde kolaylıkla kullanılan IOS ve Android uygulamaları bulunan Telefondan Sorgula, numaradan isim sorgulama, isimden numara bulma işlemleri için ideal bir servistir. Ayrıca güncel fatura borçlarınızı görmenizi de sağlar. Sorgulamayı SMS ile yapabilir ya da telefon hattımızdan arayarak müşteri temsilcilerimize bağlanabilirsiniz. Yine müşteri temsilcilerimizden sorguladığınız numaranın bağlatılmasını isteyebilirsiniz.

İsimden numara sorgulama yapabilmek için;

  • İlgili alana kişinin adını, soyadını ve yaşadığı şehri yazın ve tuşa basın. Aradığınız numara hemen bulunacaktır.

Numaradan isim sorgulama için;

  • ilgili alana numarayı yazın ve tüm operatörlerde arayı tıklayın.

Numara sorgulama işlemlerinde, kişi veri tabanında kayıtlı ise ve bilgilerinin paylaşılmasına onay vermiş ise en güncel cevap anında görüntülenecektir. En güncel sonuç garantisini arama yaptığınız veri tabanları sürekli güncellendiği için verebilmekteyiz. Eğer aradığınız numara veri tabanında kayıtlı değilse, kişi paylaşıma açmamış ise bu bilgi de size hemen verilecektir.

Numara sorgulamayı sadece cep telefonları için değil Türkiye’nin herhangi bir şehrindeki Türk Telekom sabit abonesi olan kişiler için de yapabilirsiniz.  Yapmak istediğiniz işlem fatura sorgulama ise fatura türü (elektrik, su, telefon gibi) ve servis sağlayıcıyı (Enerjisa, Turkcell, İGDAŞ gibi) seçin, abone no’yu girin. Hepsi bu…

Siz arkanıza yaslanın, numara sorgulamayı Telefondan Sorgula servisimize bırakın.

Yeşim