Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Türk Telekom

Türkiye’nin en büyük sabit ve mobil operatörlerinden biri olan Türk Telekom’u kullanan bir aboneyi mi sorgulamak istiyorsunuz? Hemen yardımcı olalım.

Numara sorgulama Türk Telekom’u kullanarak sizi arayan ama tanımadığınız bir Türk Telekom abonesinin adını hemen öğrenebilir ve o kişinin konuşmak isteyip istemediğiniz biri olup olmadığına hemen karar verebilirsiniz.

 Ne yapıyor acaba diye düşündüğünüz üniversite zamanlarından eski bir arkadaşınızı mı aramak istediniz? Numara sorgulama yapıp, numarasını hemen bulup hasret giderebilirsiniz. Kim bilir konuşacak ne çok şey, hatırlanacak ne çok anı vardır.

Numara sorgulama Türk Telekom için SMS ile sorgulama yapabilir, mobil ödemeyi tercih edebilirsiniz. Nerede yapacağınız tümüyle isteğinize bağlı; uygulamalarımızda ya da web sitemizde… Sorgulama zamanı da isteğinize bağlı, çünkü 7/24 sizin için görev başındayız.

Yeşim