Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Sitesi

Yarın sabah işe gitmemeniz için ya da ödemeyi unuttuğunuz faturalar için bahane bulamayabiliriz belki ama Telefondan Sorgula numara sorgulama sitesi ile sizi arayan bilinmeyen numaranın sahibini ya da ismini bilip numarasını bilmediğiniz bir kişinin telefonunu bulabiliriz. Ayrıca Telefondan Sorgula ile hangi servis sağlayıcıdan hizmet alıyor olursanız olun aklınıza takıldığı an, 7/24 su, elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon (telefon, ADSL, internet, TV) faturalarınızı sorgulayabilir ve güncel fatura borcu tutarlarınızı öğrenebilirsiniz.

Kullanıcı açısından numara sorgulama siteleri için en önemli nokta; sorgulama yaparken kişisel verilerinin güven altında tutulmasıdır. Birçok merdiven altı site kullanıcı bilgilerini kötü amaçlı olarak almakta ve kişinin bilgisi olmadan paylaşmaktadır. Bu nedenle hizmet alınan sitenin BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) rehberlik hizmetleri lisansına sahip olup olmadığına çok dikkat edilmelidir. Özellikle ücretsiz olduğunu iddia eden numara sorgulama sitelerinde bu kötü amaçlı kullanıma çok sık rastlanmaktadır.

Numara sorgulama siteleri için bir diğer kriter hızlı sorgulamadır. Hızlı sorgulama yapabilmek için veri tabanları aynı anda taranmalıdır. Telefondan Sorgula dört operatörde eş zamanlı olarak sorgulama yapar. Yine bir başka kriter, bulunan sonucun doğru olmasıdır. Doğru sonuç yani güncel sonuç, ancak veri tabanlarının kendini sürekli güncellemesiyle mümkün olur. Servisimizin birlikte çalıştığı Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit operatörleri veri tabanları devamlı güncellenmektedir. Eğer numara ya da isim veri tabanında kayıtlı değilse, paylaşıma açık değilse bu da bildirilir. Aynı numara ya da isim için başka sorgulama yapmanız gerekmez.

Telefondan Sorgula sadece İnternet sitesi olarak hizmet vermemektedir. Aynı zamanda Google Play Store ve Apple Store’dan indirebileceğiniz uygulamaları bulunmaktadır. Uygulamaları cep telefonunda, bilgisayar ya da tablette kullanabilirsiniz. SMS ile sorgulama yapabilirsiniz. Şayet sesli sorgulama yapmak istiyorsanız onun için de telefon hattımız bulunduğunu söylemekten mutluluk duyarız.

Numara sorgulama sitelerinin kalitesini belirten en önemli özellikler yani BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) RH018 rehberlik hizmetleri lisansı, ileri teknoloji ve etik hizmet anlayışının bir arada olduğu numara sorgulama servisimizi denemekten mutlu olacaksınız. 

Yeşim