Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Servisi

Sizi arayan bilinmeyen bir numaranın sahibini mi yoksa tanıdığınız birinin telefon numarasını mı arıyorsunuz? Hiç fark etmez. Telefondan Sorgula numara sorgulama servisi ile yılın her günü her ikisini de arayabilir, sonuca beklemeden, yorulmadan ulaşabilirsiniz.

Telefondan sorgula Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit ile çalışmakta olup, sorgulamalarını onların veri tabanları üstünden gerçekleştirmektedir. Bu da numara sorgulama servisi Telefondan Sorgula ile aradığınız aboneye hemen ulaşabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Ayrıca sadece numara sorgulama yapmazsınız, elektrik, doğalgaz, su, telefon, Internet, ADSL ve TV fatura tutarlarınızı da aklınıza takıldığı an, 7/24 sorgulayabilirsiniz.

Numara sorgulama işlemlerinizi BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) lisansı olmayan, sahte servislerden yapmaktan kaçının. BTK RH018 numaralı lisansıyla hizmet veren numara sorgulama servisi 11833 ile güven içinde yapın.

Yeşim