Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Programı

Hayatta her şey seçimlerimizden ibaret. Her an bir şeyleri seçiyoruz; TV’de hangi programı seyredeceğimizi, öğlen ne yiyeceğimizi, gazetede hangi makaleyi okuyacağımızı, yerimizden kalkıp bir bardak su içip içmeyeceğimizi, çocuğumuzu hangi okula göndereceğimizi… Bazı seçimler yaşamımızda büyük bir fark yaratmıyor ama bazıları yaşam kalitemizi doğrudan etkiliyor. Seçtiğimiz ev, arkadaşlar, kullandığımız telefon, seçtiğimiz numara sorgulama programı.

Bilinmeyen numaralar ya da bulmak istediğimiz numaralar veya fatura sorgulamalar için kullanılan programların niteliği çok önemli. Çünkü bu programları kullanırken zaman ve az da olsa para harcıyorsunuz.

Numara sorgulama programı denince elbette herkesin kendisine göre beklentileri vardır. Ne kadar çabuk sonuç bulabildiği, ücretlendirmesinin makul olup olmadığı, güvenilip güvenilemeyeceği. Bunlar çok haklı sorulardır ve servisin bunları karşılaması gerektiği de son derece doğal bir düşüncedir.

Telefondan Sorgula servisimiz sizin beklentileriniz doğrultusunda şekillendirilmiş, kullanıcılarının yaşam kalitesini yükseltme isteğinde olan bir numara sorgulama programı sunmaktadır. Deneyin, sorgulama gücünü, etik yaklaşımını, adil ücretlendirmesini kendiniz test edin!

Bunun nedeni yanlış mecralarda sorgulama yapmaya çalışmak. Ne yazık ki her şeyi bulabildiğimiz İnternet numara sorgulama konusunda pek yardımcı olamamakta.

 

Yeşim