Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Programı

Bilinmeyen numaralar toz zerrecikleri gibi etrafta uçuştukça numara sorgulama programı hizmetleri de son hızla yayılmaktalar. Ancak bu demek değildir ki her program istenilen sonucu veriyor ya da her program güvenilirdir.

Günlük yaşamın birçok yorucu anı içinde bir de numara kime ait bulmak ya da isimden numara bulmak için uğraşıp, bir programı seçip, sonrasında da sonuca ulaşamayıp, hayal kırıklığının yorgunluğunu yaşamayı hiç kimse istemez.

Bu yüzden sizlere önerimiz sorgulama için kullanacağınız servisin bazı özelliklerine dikkat etmeniz. Öncelikle bu numara sorgulama programı yasal mı değil mi? Bunu anlamak çok kolay, merak etmeyin. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Rehberlik Hizmetleri lisansına sahip ise yasaldır. Sonra çözüm ortaklarına bakın. Hangi operatörlerin veri tabanlarında tarama yapıyor? Son olarak da ücretlendirmesi makul mü?

Size bu konularda yüzümüzün akıyla söyleyebiliriz ki yukarıdaki soruların en doğru yanıtları numara sorgulama programı Telefondan Sorgula'da  mevcut.

Yeşim