Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Online

Eskiden günlük koşuşturma en hızlı şekilde büyük şehirlerde olurdu. Mesafeler yüzünden hiçbir şeye zaman kalmaz, her şeye yetişmek için çılgınca enerji sarf edilirdi. Günümüzde artık sadece büyük şehirlerde değil Türkiye’nin her yerinde bu koşuşturma sürüyor. Zaman çok değerli.  Bu yüzden de birçok işlem online yapılıyor. Para transferi için bile bankaya gidilmiyor işlem cep telefonundan hemen yapılıyor. Numara sorgulama için de online işlem yapma zamanı gelmedi mi?

Bulunduğunuz yerden telefon, bilgisayar ya da tabletinizi açarak online olup, zamana bağlı kalmadan sizi arayan numara kime ait hemen bulabilirsiniz. Ya da sizde numarası olmayan bir arkadaşınızın telefonuna ulaşabilirsiniz. Posta kutunuz kontrol etmeye gerek kalmadan ya da elektrik, su, doğal gaz, ADSL, İnternet, TV faturalarınız için hizmet sağlayıcıların şubelerine koşturmadan online olarak faturalarınızı da görüntüleyebilirsiniz.

Numara sorgulama online Telefondan Sorgula servisimizin hem web sitesinde hem de Goole Play ya da Apple Store’lardaki uygulamalarında. Koşuşturmayın online sorgulayın!

 

 

Yeşim