Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama İndir

Numara sorgulama indir dendiğinde akla gelen ilk servise Telefondan Sorgula’ya hoş geldiniz. Numara sorgulama neredeyse alışveriş yapmak kadar hayatın gerekliliklerinden biri haline geldi. İş için ya da kişisel olarak sürekli birilerinin numarasını bulmamız gerekmekte. Bu yüzden numara sorgulama yapmak için hep yanımızda olan bir programı cep telefonu, tablet ya da bilgisayarımıza indirmemizde büyük yarar var.

Numara sorgulama indir rahat et demek kolay ama nasıl yapacağız diye mi soruyorsunuz? Merak etmeyin, hemen açıklıyoruz.

Google Play Store ya da Apple Store’a girin. Telefondan Sorgula uygulamasını bulun. Ücretsiz olarak indirin. Sadece sorgulama yaparken küçük, standart ücreti ödeyin. Dilerseniz mobil ödemeyi de kullanabilirsiniz. Uygulamamızla dilediğiniz kadar isimden numara, numaradan isim ya da fatura borcu sorgulayın.

Numara sorgulama için Telefondan Sorgula’yı indirin, sorunsuz sorgulama yapın, keyifli kalın.

 

Yeşim