Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Bursa

Bazen çok sevdiğimiz insanlardan mecburiyetler gereği ayrı düşeriz. Ama birlikte olma fırsatımız olduğu anda hiç ayrılmamışcasına kaldığımız yerden devam ederiz. Ayrı düşmenin en büyük nedenlerinden biri ayrı şehirlerde yaşamaya başlamaktır. Telefondan Sorgula bilgi teknolojileri servisimizle ayrı şehirlerde olup da numarasını kaybettiğiniz sevdiklerinizin numaralarını hemen bulun, hemen kavuşun. Eğer numarasını aradığınız kişi Bursa’da yaşıyorsa, numara sorgulama Bursa ile o özlemini çektiğiniz insanın telefonuna ulaşabilirsiniz. Bazen de başka bir şehir alan kodu taşıyan bilinmeyen bir numara tarafından aranırız. Eğer numara Bursa kodunu taşıyorsa servisimizi numaranın sahibini öğrenmek için de kullanabilirsiniz. Bursa’da yaşayan bir aboneyi bulmak için Türkiye’nin her yerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Numara sorgulama Bursa için web sitemizi ya da cep telefonu, tablet veya bilgisayara Google Play Store veya Apple Store’dan indireceğiniz uygulamalarımızdan birini kullanabilir, SMS ile sorgulama yapabilirsiniz. Bu sistemlerden biriyle numara sorgulama yapmak için numaradan isim sorgula bölümüne numarayı yazın ya da isimden numara sorgulama bölümüne gelip numarasını bulmak istediğiniz kişinin isim, soy isim ve yaşadığı şehri seçin. Sorgulamayı tıklayın. İşleminiz hemen gerçekleştirilecektir. Ayrıca telefon hattımızdan da aynı kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Operatörlerimizden numarayı öğrendikten sonra sizi o numaraya bağlamalarını da isteyebilirsiniz.

Numara sorgulama Bursa servisimiz BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) RH-018 lisansıyla bulunduğunuz her yerde, 7/24 hizmetinizdedir.

Yeşim