Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Sorgulama

İsimden numara sorgulama ömür boyu ihtiyaç duyabileceğiniz bir işlemdir. Yanlışlıkla rehberden silinen arkadaşlarınız, aklınıza bir anda düşüverenler, bir şekilde irtibat kurmak istedikleriniz gibi ismini bilip numarasını bilmediğiniz kişiler hep olacaktır. Sevdikleriniz var olsun yeter ki numaralarını biz sizin için buluruz.

İsimden numara sorgulama hizmetimizi kullanarak dilediğiniz kişinin isim, soy isim ve yaşadığı şehir bilgisini girin numarasına ulaşın. Hem de makul bir ücretlendirme ile, bildirilenden fazlasını ödemeden. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) onaylı servisimiz ile ayrıca numaradan isim de sorgulayarak numara kime ait bulabilir, elektrik, su, doğal gaz, TV, telefon, İnternet, ADSL güncel fatura borcu tutarlarınızı öğrenebilirsiniz. Numara sorgulama için sizin de aynı operatörü kullanmanız ya da aynı şehirde ikamet ediyor olmanız gerekmez.  Her yerden ve her operatörden sorgulama yapabilirsiniz.

İsimden numara sorgulama servisimiz web sitesi, telefon hattı ya da tablet, bilgisayar, IOS ve Android telefonlar için geliştirilmiş uygulamalar şeklinde bulunmaktadır. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde kullanabilirsiniz. 7/24 yanınızda olduğumuzu unutmayın, servisimizi dilediğiniz an kullanın.

 

Yeşim