Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Bulma Türk Telekom

İsimden numara bulma Türk Telekom hizmetimizi neden mi kullanmalısınız? Şöyle bir örnekle anlatmaya çalışalım. Yazlık evinizden döndünüz. Ne güzel, ne mutlu ki dinlendim diye huzurla arabadan eşyalarınızı boşaltıyorsunuz. Bir anda yazlıktaki evin su vanasını kapatıp kapatmadığınız aklınıza takıldı. 12 saatlik yolu gri gitme gibi şansınız yok elbette. Yapılacak en doğru şey o çok güvendiğiniz komşunuzu aramak. Ama hay aksi telefonunuza format attırdıktan sonra numarası silinmiş. Üzülmeyin, hemen isimden numara bulma Türk Telekom hizmetimizi kullanın.

Eğer numaranın Türk Telekom’a ait olduğunu hatırlıyorsanız sorun yok, isim, soy isim ve şehir adı girerek anında numarasını bulup komşunuzu arayabilirsiniz. Üstelik ister Türk Telekom mobil ister Türk Telekom sabit hattı kullansın fark etmez.

Ayrıca kullandığı operatör başka ise yine dert değil, Turkcell ve Vodafone aboneleri için de aynı hizmetimiz geçerli.  Başka ne hizmetlerimiz olduğunu soruyorsanız, bilinmeyen numaraları bulabilir ve güncel ya da geçmiş fatura tutarlarınızı gösterebiliriz.

İsimden numara bulma Türk Telekom hizmetimizi kullanın, aramak istediklerinize ulaşın, huzur ve mutluluğunuzu koruyun!

Yeşim