Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Sorgulama

En çok zamanımızı alan, kafamızı meşgul eden konulardan biri fatura takibidir. Postada geciken var mı? Hangi faturalar geldi, hangi faturalar ödendi? Genellikle ödemeyi biz unutsak da bazen fatura postada gecikmekte, elimizde olmayan bu nedenle ceza ödemekteyiz. Fatura sorgulama hizmetimiz işte tüm bu sorunlardan kurtulmanızı sağlamaktadır.

Hangi faturanıza ait tutarı öğrenmek istiyorsanız Telefondan Sorgula servisimizde fatura sorgula bölümünden o kategoriyi seçin (elektrik, su, doğal gaz, TV, internet, ADSL, telefon), sonra servis sağlayıcıyı seçin (Ayedaş, Enerjisa, İSKİ, İzmir Su, Turkcell, SuperOnline, Digiturk gibi). Sorgula yapın ve fatura tutarınızı hemen öğrenin.

Fatura tutarını sorgulamak için servisimize hazır girmişken eğer aklınıza takılan bilinmeyen bir numara varsa onu da sorgulayıp kime ait görebilirsiniz. Belki de ne zamandır aramayı düşündüğünüz eski bir arkadaşınızın telefon numarasını sorgulamak istersiniz. Telefondan Sorgula ile kafanızdaki sorgulamaların yerini somut ve doğru yanıtlara bırakın.

Telefondan sorgula servisimiz ile 365 gün, 7/24 fatura sorgulama yapabilir, ödenmemiş fatura derdinize son verebilirsiniz.

 

Yeşim