Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Sorgulama Ayedaş

Siz hiç elektrik, su, doğal gaz, TV, İnternet, telefon ya da ADSL faturalarınızı oturduğunuz yerden sorgulayıp kontrol ettiniz mi? Şubeye gitmeden, her gün posta kutusunu kontrol etmeden çayınızı yudumlarken fatura tutarınızı veya geçmiş borçlarınızı öğrenip rahat ettiniz mi? Cevabınız hayır ise fatura sorgulama Ayedaş hizmetimizi deneyin. Ya da fatura sorgulama Turkcell ya da fatura sorgulama İSKİ ya da bunun gibi diğer tüm servis sağlayıcılar için fatura sorgulama hizmetimizi deneyin, ne demek istediğimizi anlayıp, rahat edeceksiniz.

Hizmetimizi kullanmak el çırpmak kadar kolay ve hızlı. Telefondan Sorgula servisimizin web sitesine girin ya da uygulamasını seçin. Fatura sorgulama bölümünde hangi tür faturayı sorgulayacaksanız seçin, servis sağlayıcının adını seçin, abone numaranızı girin. Şaşırtıcı değil mi bu kadarcık bir işlemle sizi tüm zahmetlerden uzak tutuyoruz.

Haydi hemen fatura sorgulama Ayedaş için cep telefonunuzu, tabletinizi ya da bilgisayarınızı açın, çayınızdan bir yudum alın, fatura tutarınızı öğrenin, gecikmeyin.

 

Yeşim