Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Bilinmeyen Numara Sorgulama Cep

Teknoloji ilerledikçe hayatımız bir yandan kolaylaşırken bir yandan da karmaşıklaşıyor. Eskiden var olmayan ancak teknolojiyle ortaya çıkan birçok istenmeyen duruma maruz kalabiliyoruz. Bu durumların başında bilinmeyen numaralar tarafından aranıp durmamız gelmekte. Bilinmeyen numaraların kime ait olduğunun belirlenmesi hem kişisel huzurumuz için hem de profesyonel yaşamımız için önemlidir. Eğer arayan numara bir cep telefonu operatörüne aitse, bilinmeyen numara sorgulama cep hizmetimiz ile hemen kimin aradığını bulabilirsiniz. Sorgulamayı cep telefonunuzdan mı yapmak istediniz? Elbette yapabilirsiniz.

Ayrıca web sitemizden veya telefon hattımızı kullanarak da sorgulama yapabilir, isimden numara bulabilir ya da kullandığınız hizmetlere ait güncel fatura borç tutarlarınızı öğrenebilirsiniz. Servisimiz ile sadece cep telefonu numaralarını değil Türkiye’nin tüm illerindeki Türk Telekom sabit abonelerini de sorgulayabilirsiniz.

Uygulamalarımızı Google Play Store ya da Apple Store’dan cep telefonunuza indirin (bilgisayar ya da tabletinize de indirebilirsiniz) her an her yerde rahatça sorgulama yapın. Telefondan Sorgula servisimiz ile Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil operatörlerinde eş zamanlı sorgulama yapılır. Aradığınız kişinin cep telefonu bu operatörlerden birinde yer alıyorsa ve kişi bilgilerinin paylaşılmasına izin vermişse kesinlikle bulunur. Servisimiz kullanıcılarımızın en üst düzeyde faydalanabilecekleri şekilde çalışmaktadır. En yüksek verimin yanı sıra kullanıcılarımızın konforu için en sade yani en kolay kullanımı da sunmaktadır.

Bilinmeyen numara sorgulama cep hizmetimiz her an cebinizde.

Yeşim