Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Bilinmeyen Numara Sorgulama App

Telefonlarımız bilinmeyen numaraların kuşatması altında. Bu tanımadığımız numaralar bazen neredeyse telefonumuzu kapatıp bir daha açmama isteği yaratabilecek kadar yorucu bir noktaya bile gelebilmekte. Bilinmeyen numara sorgulama App uygulamamız ile bu duruma bir son vermeye ne dersiniz?

Telefondan Sorgula servisimiz web sitesi ve telefon hattı dışında Apple Store’larda uygulama şeklinde bulunmaktadır. Telefon, tablet ya da bilgisayarınıza uygulamamızı indirip hep yanınızda bulundurarak ihtiyacınız olduğu anda 7/24 kullanabilirsiniz.

 Bilinmeyen numara sorgulama App uygulamamız ile aynı şekilde fatura tutarlarınızı sorgulayabilir ya da numarasını bilmediğiniz birinin telefonunu isminden bulabilirsiniz.

Servisimiz sadece kişisel sorgulamalar için değil kurumsal olarak da ve paket ücretlendirmesi sayesinde son derece uygun ücretlendirmelerle kullanılabilir.

Bilinmeyen numara sorgulama App için hazırsanız, haydi hemen indirin!

 

Yeşim