Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Arayan Kim

Özellikle bir telefon bekliyorsak heyecan içinde kulağımız de gözümüz de hep oradadır.Çaldığı anda sevinçle bakarız. Ama bazen beklediğimiz değil de bilinmeyen bir numaradır arayan. Bir yandan beklediğimiz telefon olmadığı için canımız sıkılır bir yandan da arayan kim diye düşünerek.

Arayan kim diye sorgulayıp, numara kime ait hemen bulmak istiyorsanız bilinmeyen numara sorgulama servisimizi kullanmanız yeterlidir. Türkiye’nin bütün illerindeki Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit abonelerinin aynı anda araştırıldığı veri tabanımızla size yardımcı olacağımıza eminiz. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) RH018 lisanslı bilgi teknolojileri servisimiz etik anlayışı ile size en güncel bilgileri sunar. Sorgulama işleminizi pazar günü dahil 7/24 gerçekleştirebilirsiniz. Arayan kim görmek için numarayı numaradan isim sorgula bölümüne yazın, sorgulamayı tıklayın. Daha sonra onayınızı vererek işlemi tamamlayın. Telefon hattımızı arayarak müşteri danışmanlarımızla da konuşabilir ardından numarayı bağlatabilirsiniz. Kullanmanız gerekirse diye servisimizin isimden numara bulma ve fatura borç sorgulama bölümleri de olduğunu söylemek isteriz.  

Alanında en ileri hizmeti sunan Telefondan Sorgula servisimiz her zaman önerilerinize açıktır. Eğer daha da iyi olabileceği noktalar olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.

Arayan kim bize sorun, rahat edin.

.

Yeşim