Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Arayan Kim Google Play

Bilinmeyen numaralar kafamızı kuantum fiziği kadar karıştırabilmekte. Arayan kimdi? Neden aradı? Yoksa o mu, açayım diye başka bir numaradan mı arıyor? Beklediğim iş haberi miydi? Dolandırıcılık için mi aradılar? Belki kuantum fiziğini açıklayamayız ama bilinmeyen numaralar kime ait söyleyebiliriz.

Telefondan Sorgula servisimiz bilinmeyen numaralar söz konusu olduğunda en güvenebileceğiniz asistanınızdır. Numara sorgulama servisimizle bilinmeyen numaranın sahibini hemen öğrenebilir ve isterseniz geri dönebilir ya da engelleyerek sonsuza kadar uzak tutabilirsiniz. Üstelik bu işlemleri yaparken bilgilerinizin isteminiz dışında paylaşılma endişesi taşımayacaksınız. Çünkü bilgi teknolojileri hizmetimiz BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) rehberlik hizmetleri lisansı sahibidir. Bu yasal olarak verileriniz koruma altındadır demektir. BTK lisansı olmayan uygulamalar oldukça riskli ve tehlikelidir. O nedenle siz  değerli kullanıcılarımızın dikkatini bu noktaya çekmek istedik.

Sorgulama servisimizde numaradan isim bulma bölümüne numarayı yazın ve bilinmeyen numaraları sorgulayın. Çözüm ortaklarımız Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit olup, sınırsız veri tabanlarının dördünde birden sorgulama yapılarak en doğru cevap anında verilecektir. Ayrıca telefon hattımızı arayarak da sorgulama yapabilirsiniz.

Bilinmeyen numaralar servisimiz yılın her günü, günün her anı hizmetinizde. 

 

Yeşim